از مسکن ملی در شهرک اندیشه شهریار چه خبر؟

پنجره‌ایرانیان؛ طرح اقدام ملی مسکن در شهر جدید اندیشه در قالب پنج پروژه