احتمال افزایش قیمت مسکن ملی

پنجره‌ایرانیان؛ جلسات کارشناسی برای اصلاح قیمت واحدهای طرح اقدام ملی مسکن متناسب با نرخ تورم مصالح ساختمانی برگزار می‌شود.
  • سه شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 9:53