مسکن ملی برای دهک‌های متوسط ساخته می‌شود

پنجره‌ایرانیان؛ جامعه هدف اصلی طرح اقدام ملی مسکن دهک‌های ۴ تا ۷ هستند که از توان نسبی برای تامین آورده و پرداخت اقساط تسهیلات برخوردارند.
  • شنبه 10 خرداد