مسدود شدن مسیر واردات ضایعات آلومینیوم چین

پنجره‌ایرانیان؛ تعلل چین در صدور کدهای جدید برای واردات قراضه آلومینیوم و مس پرعیار باعث سردرگمی شرکت‌های خارجی قراضه فلزات شد و راه ورود آن‌ها را به بازار اصلی خود مسدود کرده است.