احداث ۵۷۸۷ واحد مسکونی در استان قزوین در طرح ملی مسکن

پنجره‌ایرانیان؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: در طرح ملی مسکن با برنامه‌ریزی و ظرفیت‌سازی شورای تأمین مسکن استان احداث ۵۷۸۷ واحد مسکونی در استان قزوین اجرایی می‌شود.