تسهیلات بانک مسکن برای مسکن ملی در سال ۱۴۰۲

 پنجره‌ایرانیان؛ سرپرست بانک مسکن وعده پرداخت تسهیلات به ۲۰۰ هزار واحد را در سال جدید داده است.
  • چهارشنبه 16 فروردین 1402 ساعت 11:19

علی عسکری سرپرست بانک مسکن اظهار کرد: سال گذشته تعهد بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات مسکن ملی حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان بود، این میزان برای سال جدید حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان است که با احتساب تورم در این میزان حدود ۲۰۰ هزار واحد برای هر سال می‌رسد.

وی افزود: امیدواریم بانک مسکن با تمهیداتی بتواند متناسب با آورده مردم بتواند کنار سایر عوامل ساخت و تولید نهضت ملی مسکن در اجرای قانون جهش تولید مسکن گام بردارد و به تعهدات خود در تولید مسکن جامه عمل بپوشاند.

وی یادآور شد: علاوه بر بانک مسکن سایر بانک‌ها نیز باید در پرداخت تسهیلات مسکن نقش خود را ایفا کنند.

سال گذشته مورداشاره سرپرست بانک مسکن از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ است، در این بازه زمانی سهمیه تخصیصی بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن ۶۳ همت بود که از این رقم ۱۹.۴ همت معادل ۳۰.۸ درصد تسهیلات تکلیفی این بانک در طرح نهضت ملی مسکن پرداخت شده بود.

در بخش تسهیلات شهری نهضت ملی مسکن، بانک مسکن ۱۸.۳ همت و در تسهیلات روستایی ۱.۱ همت را در بازه زمانی شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ پرداخت کرده است. سهمیه این بانک در سال دوم اجرای قانون جهش تولید مسکن (از شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲) ۸۱ هزار میلیارد تومان است.

میزان دقیق عملکرد پرداخت تسهیلات بانک مسکن در سال اول نهضت ملی مسکن و ۶ ماه سپری‌شده از سال دوم مشخص نیست.


ثبت نظر

ارسال