مسکن ملی برای کارکنان شهرداری ساخته می‌شود

پنجره‌ایرانیان؛ معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به‌زودی دو تفاهم‌نامه ساخت مسکن برای کارکنان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و همچنین کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در قالب طرح اقدام م