کمبود ۳ میلیون واحد مسکونی در تهران

پنجره‌ایرانیان؛ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به برنامه‌ریزی جهت ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در پایتخت گفت: سه میلیون واحد مسکونی کم داریم.
  • دوشنبه 22 اسفند 1401 ساعت 11:41

به گزارش سایت شهر، حمیدرضا صارمی تصریح کرد: یکی از سیاست‌های کشور ما افزایش جمعیت به ۱۵۰ میلیون نفر است و بااین‌وجود برای جمعیت فعلی نیز نمی‌توانیم مسکن تامین کنیم؛ لذا اگر برای جمعیت حاضر مسکن تهیه کنیم سرمایه اجتماعی خواهیم داشت.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنین افزود: ۱۰ درصد از واحدهای مسکونی کشور کمتر از ۵۰ مترمربع وسعت دارند؛ همچنین ۲۲ درصد از واحدهای مسکونی ۷۰ تا ۸۰ متر هستند و درمجموع نزدیک به ۷۰ درصد از واحدها کمتر از ۱۰۰ مترمربع است.

وی با بیان اینکه اگر سکونتگاه رسمی مدیریت نشود سکونتگاه غیررسمی ایجاد خواهد شد، خاطرنشان کرد: حالا که تقسیم جمعیتی در گذشته انجام نشده، تقاضای ما این است که این تقسیم‌بندی انجام شود و بلندمرتبه‌سازی در پایتخت موردتوجه قرار بگیرد و امیدواریم سخت‌گیری نشود چراکه معتقدیم جمعیت‌پذیری با این اقدام افزایش پیدا نخواهد کرد.

صارمی تاکید کرد: جمعیت ۱۲ منطقه تهران هنوز حتی به افق جمعیتی نیز نرسیده است و پایتخت به‌راحتی می‌تواند ۱۲ میلیون نفر جمعیت را مدیریت کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی جهت ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در پایتخت گفت: بر اساس برآوردها در تهران می‌توان در طول ۹ ماه ۱۵ طبقه ساختمان بنا کرد.

حمیدرضا صارمی با بیان اینکه سال گذشته تحلیل آماری در تهران انجام دادیم، اظهار کرد: دهه ۹۰ کشور به‌طور نسبی تعطیل بوده؛ به‌طوری‌که در سال ۹۰ تعداد ۳۴ هزار فقره پروانه صادر می‌شده، اما در سال گذشته صدور پروانه به پنج هزار فقره کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه سالیانه در تهران ۵۱ هزار ازدواج و ۳۹ هزار مهاجرت خالص ثبت می‌شود، خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش بُعد خانوار به ۲.۹۹ درصد، وجود یک‌میلیون پارسل در سطح شهر تهران و عمر ۵۰ ساله ساختمان‌ها در تهران به ۲۰ هزار فقره پروانه نیاز داریم که سال قبل پنج هزار و ۴۰۰ فقره بوده است.

صارمی یادآور شد: شهرداری نمی‌تواند نسبت به دغدغه فقر مردم بی‌تفاوت باشد همچنین امروز مسکن از رکود خارج شده و در مرز صدور ۹ هزار فقره پروانه هستیم و سال آینده در صورت عدم کارشکنی به ۲۰ هزار فقره پروانه دست خواهیم یافت.


ثبت نظر

ارسال