انجام اصلاحات مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان در شورای تدوین

پنجره‌ایرانیان؛ مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اعلام این مطلب که تدوین مباحث جدید مقررات ملی و کنترل ساختمان همچون الزامات ترافیکی، الزامات شهرسازی و مباحث فنی نقشه‌برداری در دستور کار شورای تدوین قرار دارد از اصلاح برخی از مباحث موجود توسط آن شورا، خبر داد.
  • دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 11:30

به گزارش صما، حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در خصوص جزئیات جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور اعضای شورای تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان در وزارتخانه برگزار شد، گفت: شورای تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان در جلسه دوم خود تدوین مقررات جدید را مورد ارزیابی قرار داد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان مهم‌ترین دستور کار شورای هفتم تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان را تدوین مباحث جدید تحت عنوان ترافیک و الزامات ترافیکی برشمرد و ادامه داد: کلیات تهیه الزامات ترافیکی در شورای هفتم تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان تصویب و مقرر شد تا جزییات این الزامات و مبحث در کمیته‌های تخصصی موردبررسی قرار بگیرد و سپس به شورای تدوین بیاید تا با نظر اعضا تصویب شود.

مانی‌فر افزود: تدوین مباحث جدید باید در انطباق با مباحث فعلی باشد.

به گفته وی، اعضای شورای تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان به دنبال پرکردن خلاء‌های موجود در مقررات ملی و کنترل ساختمان است.

مانی‌فر تهیه الزامات شهرسازی و موضوعات فنی نقشه‌برداری را نیز از دیگر موضوعاتی دانست که در شورای تدوین در خصوص تهیه آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از اصلاحاتی در مباحث ۴ (الزامات عمومی)، مبحث ۹ (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه)، مبحث ۱۷ (لوله‌کشی گاز طبیعی)، مبحث ۱۴ (تاسیسات مکانیکی) خبر داد.

وی یادآور شد: شورای تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان در چهار دوره اول خود در ستاد وزارتخانه فعال بود، در دوره‌های پنجم و ششم به مرکز تحقیقات محول شد و مجددا با دستور وزیر راه و شهرسازی شورای تدوین به ستاد وزارتخانه بازگشت و جلسات این شورا در ستاد وزارتخانه زیر نظر معاونت مسکن و ساختمان در دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، تشکیل و برگزار می‌شود.

بنابراین گزارش، اعضای شورای تدوین دوره هفتم مقررات ملی و کنترل ساختمان را این افراد تشکیل می‌دهند؛ محمود محمودزاده، اکبر ترکان، سید ابوالحسن نائینی، ابوذر اصغری، بهروز بهنام، سید کمال‌الدین شهریاری، احمد خرم، یعقوب آصفی، بهرنگ سجادی، غلامرضا کاظمیان‌ شیروان، امیر فرجامی، سید رسول میرقادری، محمود گلابچی، سید مجید مفیدی شمیرانی، فرهاد آزرمی، غلامرضا شیران، سید حمید میرمیران، مصطفی احمدوند، حامد مانی‌فر، فرزانه صادق ‌مالواجرد و شهرام آدم‌نژاد.

گفتنی است، به‌موجب ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی ساختمان، تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و وزارتخانه راه و شهرسازی برای انجام این وظیفه قانونی، سازوکاری تدوین کرده و کمیته‌های تخصصی تشکیل داده و در حال بررسی، مباحث است. شورای تدوین مقام بالادستی کمیته‌های تخصصی است و وظیفه سیاست‌گذاری و تصویب مقررات ملی ساختمان را بر عهده دارد. بازنگری و تدوین مباحث جدید مقررات ملی و کنترل ساختمان با توجه به شرایط روز کشور، انجام می‌شود.

در ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان آمده است: اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به‌منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت،‌ بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، به‌وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد‌ و ترتیب کنترل اجرای آن‌ها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمان‌ها و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌ به‌وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

‌مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آن‌ها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌دهند. ‌سازمان‌های استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل‌اجرا در آن استان بدهند. این ‌پیشنهاد‌ها پس از تأیید شورای فنی استان ذی‌ربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل‌اجرا خواهد بود.‌

همچنین گفتنی است به‌عنوان یک تبصره مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یک‌بار موردبازنگری قرار می‌گیرد و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدیدنظر است.


ثبت نظر

ارسال