بورس مسکن، اتکای ساخت‌وساز به وام بانکی را کم می‌کند؟

پنجره‌ایرانیان؛ متولی بخش مسکن معتقد است بورس مسکن می‌تواند چالش اصلی این حوزه یعنی تامین منابع مالی ساخت‌وساز را رفع کند تا این بخش صرفاً متکی به تسهیلات بانکی نباشد.