نگاهی به هزینه سوخت در آلومینیوم ایران

پنجره‌ایرانیان؛ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) در 6 ماهه نخست امسال 106 میلیارد تومان هزینه سوخت و انرژی پرداخت کرده است.
  • دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 15:13

به گزارش دنیای بورس، آلومینیوم ایران در 6 ماهه نخست امسال 106 میلیارد تومان هزینه سوخت و انرژی پرداخت کرده است (20.3 تومان به ازای هر سهم) و در مقابل 372 میلیارد تومان سود خالص ساخته است. (71.5 تومان ریال به ازای هر سهم). با فرض اینکه همین روند مصرف سوخت و انرژی برای 6 ماهه دوم هم تکرار شود، کل این عدد برای «فایرا» 40 تومان به ازای هر سهم می‌شود.

به نظر می‌رسد اثر هزینه سوخت در آلومینیوم ایران بالاست، ولی با تغییر 20 درصدی نرخ‌های فروش (نسبت به میانگین فروش 6 ماهه نخست)، حتی افزایش 100 درصدی نرخ سوخت برای این شرکت جبران می‌شود.


ثبت نظر

ارسال