افزایش 44 درصدی درآمد شرکت آلومینیوم ایران «فایرا»

پنجره‌ایرانیان؛ شرکت آلومینیوم ایران در مهرماه 1400، توانست از محل فروش 9 هزار و 853 تن محصول آلومینیومی، هشت هزار و 307 میلیارد و 631 میلیون ریال درآمد کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 1399، حکایت از رشد 44 درصدی دارد.
  • سه شنبه 25 آبان 1400 ساعت 9:58

به گزارش فلزات آنلاین، عملکرد شرکت ایرالکو در مهرماه 1400 و مقایسه نتایج آن نسبت به ماه قبل از آن و مهرماه 1399 نشان می‌دهد میزان درآمد از محل فروش محصولات آلومینیومی این شرکت نسبت به مدت‌زمان مشابه در سال گذشته دارای رشد بوده است.

شرکت ایرالکو در مهرماه 1400، درمجموع 12 هزار و 252 تن محصول آلومینیومی تولید کرده است که این میزان نسبت به ماه پیش از آن 14.9 درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 13.5 درصد افت را نشان می‌دهد.

شرکت آلومینیوم ایران در مهرماه سال جاری، حدود 9 هزار و 853 تن محصول آلومینیومی فروخته است که نسبت به ماه پیش از آن، 25.2 درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 24.6 درصد افت داشته است.

ایرالکو در نخستین ماه پاییز 1400، با کسب درآمد هشت هزار و 307 میلیارد و 631 میلیون ریال از محل فروش محصولات آلومینیومی، کاهش 1.8 درصدی درآمد را نسبت به ماه قبل از آن، به ثبت رسانده است ولی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 44 درصد رشد را نشان می‌دهد.


ثبت نظر

ارسال