قیمت اوراق مسکن بازهم افزایش یافت

پنجره‌ایرانیان؛ قیمت هر برگ اوراق تسهیلات مسکن که پس از افزایشی چشم‌گیر در اردیبهشت‌ماه، مجددا کاهشی شده بود، دوباره اوج گرفته است به‌طوری‌که آخرین قیمت (قیمت اوراق خرداد ام