در نخستین جلسه کارگروه رتبه‌بندی فعالان صنعت آلومینیوم در بخش تولید در و پنجره مطرح شد:

رتبه‌بندی کارگاه‌ها و شرکت‌ها با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت

  • دوشنبه 4 دی 1402 ساعت 14:28

اولین جلسه کارگروه گرید بندی فعالان صنعت آلومینیوم در بخش تولید و اجرای در، پنجره و نماهای ساختمانی روز سه شنبه 1402،09،07 در دفتر سندیکای آلومینیوم ایران برگزار گردید.

به گزارش پنجره ایرانیان به نقل از باشگاه آلومینیوم، در ابتدای جلسه گزارشی از موضوعات و مباحث مطرح شده توسط صاحب نظران و فعالان صنعت در گروه‌های مجازی صنایع آلومینیوم، مبنی بر گرید بندی شرکت‌ها و کارگاره‌ها با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت هر واحد تولیدی و کمک به ارتقاء سطح کمی و کیفی هر واحد تولیدی برای رسیدن به حداقل معیارهای مورد نیاز یک واحد تولیدی، به منظور حفظ منافع مشتری و تولید کنندگان پروفیل و ارج نهادن به کیفیت‌های مناسب همکاران تولید و مجری کارگاه‌های تولیدی از طریق ارائه خدمات آموزشی و موارد مورد نیاز، به حاضران جلسه ارائه شد و پس از طرح مباحث، پیشنهادهای ارائه شده جهت بررسی و نحوه اجراء و پیاده سازی به نحوی که در برگیرنده غالب واحدهای تولیدی باشد مورد بحث و بررسی قرار گرفت که پس از تبادل نظر بین اعضای حاضر به منظور شروع فعالیت گروه گریدبندی مصوبات ذیل مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

در این جلسه مقرر شد با توجه به فعالیت‌های و برنامه‌های انجمن در و پنجره و نما و تهیه سرفصل‌های مورد نیاز برای گرید بندی موضوع گرید بندی با محوریت سندیکای آلومینیوم و انجمن در و پنجره و نما صورت پذیرد.

همچنین به منظور جامعیت بخشیدن و ایجاد بستر مناسب برای رسیدگی و نظارت بر نحوه گرید بندی هر واحد و ارائه خدمات به واحد های تولیدی متناسب با بستر و پراکندگی جغرافیای واحدهای تولیدی نشستی مشترکی بین اعضای هیات مدیره انجمن در و پنجره و نما و روسای اتحادیه های فعال کشور صورت پذیرد و در کارگروهی مشترک از نمایندگان سندیکا، انجمن و اتحادیه‌ها راهکارهای اجرایی و پیاده سازی رتبه‌بندی واحدها بررسی و نحوه اجراء و نظارت بر نحوه رتبه‌بندی و بررسی های مرتبط تدوین و به عموم واحدها اطلاع رسانی شود.

همچنین مقرر شد شاخصه‌های تدوین شده توسط انجمن در و پنجره و نما و نیز شاخص‌های تدوین شده و پیشنهاد شده توسط همکاران حاضر توسط کارگروهی بررسی و نتیجه نهایی بعنوان شاخصه‌های ارزیابی از طریق سندیکا؛ انجمن و همچنین اتحادیه‌های کشور اطلاع رسانی عمومی‌ شود.


ثبت نظر

ارسال