هر متر خانه ۴۲ درصد گران شد

پنجره‌ایرانیان؛ بانک مرکزی اعلام کرده که در خردادماه امسال هر متر خانه در تهران نسبت به همین ماه در سال گذشته تا بیش از ۴۲ درصد گران شده است.
  • دوشنبه 9 تیر 1399 ساعت 10:21