نبض متفاوت مسکن در شهرستان‌ها

پنجره‌ایرانیان؛ اعلام آمار رسمی تحولات قیمت مسکن در شهر تهران در آخرین ماه از فصل بهار از تغییر رتبه بازدهی بازارهای اقتصادی در سه ماه اول سال جاری خبر می‌دهد.