راه‌حل کنترل قیمت مسکن چیست؟

پنجره‌ایرانیان؛ راه‌حل‌های مختلفی برای ایجاد آرامش در بازار مسکن از طرف کارشناسان ارائه می‌شود که خروجی اغلب آن‌ها به افزایش عرضه متناسب با تقاضای واقعی و کنترل نرخ تورم منتهی می‌شود.