دو تغییر مدیریتی در وزارت صمت با حکم رزم حسینی

پنجره‌ایرانیان؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت طی احکامی جداگانه دو تغییر مدیریتی را در این وزارتخانه اعمال کرد.
  • یکشنبه 2 آذر 1399 ساعت 15:44

به گزارش تسنیم، علیرضا رزم حسینی طی احکامی جداگانه رئیس هیات ‌مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و رئیس هیات ‌مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران را منصوب کرد.

در احکام مربوط به این انتصابات از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت حسن زمانی به‌عنوان رئیس هیات ‌مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و سید عبدالله سجادی جاغرق نیز به سمت هیات ‌مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران منصوب شدند.


ثبت نظر

ارسال