اینفوگرافیک / تغییرات قیمت زمین و مسکن در یک سال اخیر

  • دوشنبه 4 آذر 1398 ساعت 10:21

پنجره‌ایرانیان؛ گزارش مرکز آمار ایران، قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی، قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و متوسط مبلغ اجاره برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی، در تابستان ۹۸ نسبت به بهار امسال و تابستان ۹۷ در شهر تهران افزایش داشته است؛ اما این افزایش چقدر بوده است؟ پاسخ را در این اینفوگرافی خواهید یافت.

 


ثبت نظر

ارسال