تحقق راهبردهای انرژی نو

پنجره‌ایرانیان؛ در ایران به‌طور متوسط سالیانه بیش از ۲۸۰ روز آفتابی گزارش شده است که بسیار قابل‌توجه است.
  • شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 12:27