نمای ساختمان بی‌هویت به روان مردم خدشه می‌زند

پنجره‌ایرانیان؛ یک جامعه‌شناس، تهران را شهری شلوغ با نماهای متعدد، متنوع و بی‌هویت معرفی کرد که باعث خدشه به روح و روان مردم و برانگیختگی روانی آن‌ها می‌شود.
  • دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 13:4

به گزارش صما، علیرضا شریفی یزدی با بیان اینکه با نما‌های بصری در هر محیط می‌توان باعث آرامش یا آشفتگی روانی مردم شد، گفت: بی‌شک نمای شهری بر هویت افراد اثرگذار است و شخصت افراد ساکن در یک محله از هویت آن محل تاثیر می‌گیرد.

وی با بیان اینکه زندگی در شهری که نمای آن برگرفته از محیط جغرافیایی است، به‌طور نسبی یکپارچگی هویتی برای فرد ایجاد می‌کند، تصریح کرد: زندگی در شهرهایی که نمای ساختمان‌ها از فضای طبیعی جغرافیایی آن منطقه دورافتاده و تقلیدی از معماری سرزمین‌های دیگر است و همخوان با محیط نیست روی هویت افراد اثر نامطلوب می‌گذارد.

شریفی یزدی با اظهار اینکه نماهای کشورهای دیگر مانند نمای رومی، منطبق با موقعیت جغرافیایی و سابقه تاریخی و سلیقه هنر مردم آن کشور‌ها چیده شده است، افزود: اما به‌زور این نوع نماها را به جامعه‌ای تحمیل کرده‌اند که فرهنگ، نگاه، خاستگاه، تاریخ و جغرافیای متفاوتی دارد؛ این رویکرد موج شده است که امر بی‌هویتی و دوری از فرهنگ و هنر سرزمین مادری را برای مردم تحمیل کند.

به گفته این جامعه‌شناس، هویت تاریخی و فرهنگی هر جامعه‌ای ابعاد مختلفی را شامل می‌شود؛ امروز اگر بخواهیم تاریخ و فرهنگ ایران را عمیق‌تر بشناسیم سراغ جنبه‌های مختلف تاریخ می‌رویم؛ یکی از مهم‌ترین آن‌ها بنا‌ها، نما‌ها و شیوه چیدمان عنصر‌های هنری و ابزار‌های ساختمان‌سازی به‌جا مانده است.

وی با تاکید بر اینکه هویت امروز ما هم در آینده به نحوه مطالعه و بررسی روی مسئله معماری شهری و نماسازی شکل می‌گیرد، گفت: وقتی‌ ما نماسازی مخدوش و نماسازی التقاطی و نماسازی بریده از مبانی فکری، فرهنگی و فلسفی جامعه خودمان داریم، آیندگان به‌راحتی پی خواهند برد جامعه ما در این دوره به لحاظ فکری و فرهنگی دچار نوعی التقاط، تقلید و دچار از درون تهی شدگی بوده است.

شریفی یزدی تاکید کرد: مراکز تصمیم‌گیرنده و مجوزدهنده مانند شهرداری‌ها باید بیاموزند به هر نمایی اجازه اجرا ندهند تا از این به بعد از نما‌های بی‌هویت در شهر‌های مختلف ایران فاصله بگیریم.

وی با اشاره به ‌توجه ناکافی مسئولان به مقوله هنر، اضافه کرد: باید درس هنر را در مدارس جدی بگیریم و در مرحله بعد به مردم آموزش دهیم که به چه نحو باید از المان‌های فرهنگی معماری خودمان در سطح شهر و روستا بهره بگیریم و تفاوت بین فرهنگ فاخر را با فرهنگ بی‌هویت تشخیص دهند.

شریفی یزدی با تاکید بر اینکه تربیت تفکر و نگاه هنری فرزندان باید موردتوجه جدی قرار بگیرد، تصریح کرد: رسانه‌ها نیز نقش مهم و مؤثری در شکل‌گیری یک اندیشه و تفکر درست، مناسب و قابل دفاع دارند که اجازه ندهند این سبک معماری و نماسازی در محیط‌زیست آن‌ها مانند قارچ رشد کند.


ثبت نظر

ارسال