برگزاری کارگاه و نمایشگاه کمپین «نما، هویت شهر ما» در منطقه 13 تهران

برگزاری کارگاه و نمایشگاه کمپین «نما، هویت شهر ما» در منطقه 13 تهران

پنجره‌ایرانیان؛ کارگاه و نمایشگاه نمای منطقه 13 با حضور جمعی از مسئولان، طراحان و سازندگان در راستای کمپین «نما، هویت شهر ما» برگزار شد....

افتتاح کارگاه تخصصی نما در منطقه دو شهرداری تهران

افتتاح کارگاه تخصصی نما در منطقه دو شهرداری تهران

پنجره ایرانیان؛ کارگاه و نمایشگاه تخصصی نما در منطقه دو شهرداری تهران با همکاری معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران برگزار شد....

ایجاد مطالبات شهروندی با راه‌اندازی کمپین «نما، هویت شهر ما»

ایجاد مطالبات شهروندی با راه‌اندازی کمپین «نما، هویت شهر ما»

پنجره ایرانیان؛ کمپین نامی است که در سال‌های اخیر زیاد شنیده می‌شود. کمپین را یک مبارزه، کارزار، هماهنگی و کار دسته‌جمعی برای رسیدن به یک هدف خاص تعریف...