ایجاد مطالبات شهروندی با راه‌اندازی کمپین «نما، هویت شهر ما»

پنجره ایرانیان؛ کمپین نامی است که در سال‌های اخیر زیاد شنیده می‌شود. کمپین را یک مبارزه، کارزار، هماهنگی و کار دسته‌جمعی برای رسیدن به یک هدف خاص تعریف می‌کنند. کمپین «نما، هویت شهر ما» هم از سال گذشته به‌منظور ترویج هویت بخشی به نمای ساختمان‌های شهر تهران آغاز به کار کرد و توانسته در طول این مدت توجه معماران، سازندگان و مسئولان را به موضوع مهم نما جلب کند.
  • چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 16:48

محمدمهدی عابدی، عضو کمیته نمای منطقه 4 شهرداری تهران درباره کمپین «نما، هویت شهر ما» گفت: نمی‌توان همه‌چیز را در قانون‌گذاری و کمیته‌های نمای مناطق 22 گانه تهران خلاصه کرد. به‌هرحال بخش اعظم مسئله به ایجاد مطالبات شهروندی مربوط می‌شود.

وی افزود: نباید به دنبال تحمیل نظرات به شهروندان باشیم بلکه باید با اقدامات ترویجی به‌گونه‌ای رفتار کنیم که شهروندان خودشان سراغ نماهای با هویت بروند.

عابدی خاطرنشان کرد: قطعا برگزاری کارگاه‌های تخصصی با حضور سازنده‌ها و معماران می‌تواند منجر به ایجاد درک درست جامعه تخصصی از همدیگر شود.

عضو کمیته نمای منطقه 4 افزود: معرفی طرح‌های برتر در کارگاه‌های تخصصی نما ضمن اینکه باعث تشویق کارفرما، سازنده و معماران می‌شود، می‌تواند معیاری برای انتخاب معماری با هویت در اختیار فعالان قرار دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه مسئولان کمپین «نما، هویت شهر ما» باید به دنبال عضویت کانال‌های پرطرفدار تلگرامی و اینستاگرامی در این کمپین باشند، اظهار داشت: قطعا باوجود کانال‌های تبلیغاتی بیشتر می‌توان موضوع نما را به اشکال مختلف وارد زندگی مردم کرد.


ثبت نظر

ارسال