بررسی مهندسی و سازه‏ای سیستم‏ های کرتین وال

پنجره ایرانیان: نمای شیشه‏ ای کرتین وال، سیستمی نسبتا جدید در صنعت نمای کشورمان است که تاکنون با استقبال بسیار مناسب بازار نیز رو به ‏رو بوده است.
  • دوشنبه 28 تیر 1395 ساعت 12:3

 روشن است آگاهی رسانی و طرح اطلاعات فنی در این زمینه می ‏تواند باعث ارتقای این قبیل سیستم‏ های نوین در کشورمان شود. دوست عزیز و بزرگوارمان مهندس شهرام علیزاده، مدیر عامل شرکت آلوکد که همواره اطلاعات خود را بدون هیچ دریغی در اختیار پنجره ایرانیان و خوانندگان این نشریه قرار می ‏دهند، این بار طی چند شماره این مبحث را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار داده و مسائل فنی آن را برایمان تبیین کرده ‏اند. آنچه در ادامه می ‏خوانید، بخش دوم این مقاله است که به مبحث بارهای وارده بر سازه‏ های کرتین والی می ‏پردازد. ضمن سپاس از جناب علیزاده با هم این مقاله را می ‏خوانیم:

برای مشاهده فایل پی دی اف کلیک کنید.

بارهای وارده بر سازه ‏های کرتین والی
در ادامه مباحث بررسی مهندسی و سازه‏ای سیستم‏ های کرتین وال در این بخش به موضوع ایستایی و بارهای وارد بر سازه ‏های کرتین‏ وال می‏ پردازیم.
همان‏گونه که مطرح گردید نماهای شیشه ‏ای کرتین وال یکی از روش ‏های پوشش سطح نماهای بناها می‏ باشد. پروفیل‏ های عمودی در این نوع سیستم می‏ بایست بر اساس بارهای دینامیکی باد و وزن شیشه ‏ها مقاومت لازم را دارا باشند، برای محاسبه مقاومت ابتدا لازم است بارهای وارده را تثبیت کنیم.
بارهای وارده مورد محاسبه در نمای شیشه ‏ای کرتین وال شامل موارد زیر می باشد:
1. بار باد 2. بار وزن شیشه 3. بار زلزله 4. بار برف.

1. بار باد:
مطابق بند 6-6 مبحث 6 مقررات ملی ساختمان، ساختمان‏ ها و سازه ‏ها و کلیه اجزاء و پوشش ‏های آنها باید برای اثر ناشی از باد براساس ضوابط طراحی و ساخته شوند، این اثر باید با توجه به حداکثر سرعت باد در منطقه، ارتفاع و شکل هندسی ساختمان‏ ها و میزان حفاظتی که موانع مجاور برای آنها در مقابل باد ایجاد می‏ کنند، محاسبه شوند.
برای تعیین اثر ناشی از باد باید فرض شود که باد به صورت افقی و در هر یک از امتدادها، به ساختمان اثر می‏ کند. در طراحی کافی است اثر باد در دو امتداد عمود برهم، ترجیحا در امتداد محورهای اصلی ساختمان، و به طور غیر هم زمان بررسی شود؛ لازم به ذکر است در این محاسبات اثر ناشی از بار باد و بار زلزله جمع نمی‏ شود.
برای محاسبه بار باد در این ساختمان‏ ها و سازه‏ ها باید یکی از دو روش زیر را به کار گرفت:
الف) روش تحلیل دینامیکی.
ب) روش ‏های تجربی و استفاده از تونل باد مطابق روش‏ های معتبر بین المللی.

نشریه پنجره ایرانیان ــ سال نهم ــ شماره 105 ــ تیر 95


ثبت نظر

ارسال