مطابق اعلام مرکز آمار ایران؛

«یراق آلات در و پنجره» بیشترین تورم فصل پائیز را دارد

پنجره ایرانیان؛ آمارهای ارائه شده از سوی مراکز رسمی نشان می‌دهد تورم نهاده‌های ساختمانی کاهش یافته است. مرکز آمار روز 23 بهمن ماه، گزارش تورم نهاده‌های ساختمانی شهر تهران را منتشر کرد که بر اساس آن، تورم نقطه به نقطه از ۴۷.۳ در پایان تابستان به ۴۱.۲ درصد در پایان پاییز ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
  • سه شنبه 24 بهمن 1402 ساعت 9:41

به گزارش ایرنا، مرکز آمار ایران گزارش شاخص و متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران را در فصل پاییز ١٤٠٢ (بر مبنای سال پایه ١٣٩٠) منتشر کرد. طبق این گزارش، در فصل پاییز ١٤٠٢ شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران ٢٢٠٣,٩ است که نسبت به فصل قبل ٠.٣ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤١.٢ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل ٤٥.٣ درصد افزایش داشته است. در این گزارش، بیشترین تورم سالانه متعلق به یراق‌آلات در و پنجره است.

 

کاهش تورم فصلی

در فصل پاییز ١٤٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٠,٣ درصد می‌باشد، که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١.٩درصد) ١.٦ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل، در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی با ٣,٩ درصد مربوط به گروه اجرایی «موزاییک، کاشی، سرامیک» می‌باشد، این در حالی است که گروه اجرایی «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» با ٤.٨ درصد کاهش نسبت به دوره قبل مواجه شده است.

 

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز ١٤٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) ٤١,٢ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٧.٣ درصد) ٦.١ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٧٢,٦ درصد مربوط به گروه اجرایی « یراق آلات درب و پنجره» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ٢٩.٦ درصد مربوط به گروه اجرایی «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» می‌باشد.

 

افزایش تورم سالانه

در فصل پاییز ١٤٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٥,٣ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٣.٥ درصد) ١.٨ واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم سالانه با ٧٠,٧ درصد مربوط به گروه اجرایی « یراق آلات در و پنجره » و کمترین تورم با ٣٤.٨ درصد مربوط به گروه «سنگ» بوده است.


ثبت نظر

ارسال