بادی و خورشیدی از برق‌آبی جلو زدند

پنجره‌ایرانیان؛ رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۲ از برق‌آبی پیشی گرفت که به‌منزله تغییر در الگوهای مصرف انرژی جهانی است.
  • یکشنبه 9 مهر 1402 ساعت 12:0

به گزارش ایسنا، طی یک دهه گذشته، نرخ رشد جهانی انرژی تجدیدپذیر، از هر منبع انرژی دیگری بالاتر بوده است. طی این مدت، تجدیدپذیرهای مدرن (به‌جز برق‌آبی و ژئوترمال)، با میانگین نرخ رشد سالانه ۱۲.۶ درصد، رشد بسیاری سریعی داشته‌اند. تجدیدپذیرها تنها گروه انرژی بوده‌اند که طی یک دهه گذشته، رشد دورقمی داشته‌اند.

در سال ۲۰۱۰، جهان ۱۰.۶ اگزاژول انرژی تجدیدپذیر مصرف کرد. در سال ۲۰۲۲، این رقم به ۴۵.۲ اگزاژول رسید. افزایش ۵.۲ اگزاژولی مصرف تجدیدپذیرها در سال ۲۰۲۲، افزایش بی‌سابقه‌ای برای یک سال بود و رکود جدیدی در مصرف انرژی تجدیدپذیر در یک سال، بر جای گذاشت.

مصرف برق خورشیدی، ۲۶۳ تراوات ساعت معادل ۲۵ درصد در مقایسه با سال ۲۰۲۱ افزایش یافت و از افزایش ۲۵۱ تراوات ساعت نیروی بادی، سبقت گرفت. نیروی بادی حدود ۶۰ درصد سهم بیشتری در تولید جهانی برق نسبت به نیروی خورشیدی دارد اما رشد نیروی بادی در یک دهه گذشته، نصف نرخ رشد نیروی خورشیدی بوده است.

نیروی بادی و خورشیدی به‌اتفاق هم ۳۴۲۸ تراوات ساعت برق در سال ۲۰۲۲ تولید کردند. این رقم در سال ۲۰۱۰، تنها ۳۸۰ تراوات ساعت بود. سهم نیروی بادی و خورشیدی از تولید برق، به ۱۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ رسید.

برق‌آبی که در گزارش «مرور آماری انرژی جهان ۲۰۲۳»، به‌عنوان یک بخش جداگانه در نظر گرفته شده است، با نرخ بسیار آهسته‌تری نسبت به تجدیدپذیرهای مدرن مانند نیروی بادی و خورشیدی، در سطح جهانی رشد می‌کند. مصرف جهانی برق‌آبی در سال میلادی گذشته، ۴۰.۷ اگزاژول بود که ۰.۷ درصد بالاتر از سال ۲۰۲۱ بود. بااین‌حال، مصرف جهانی برق‌آبی در سال ۲۰۲۲ برای نخستین بار تاکنون، از مصرف نیروی بادی و خورشیدی کمتر بود و پیش‌بینی می‌شود امسال، تجدیدپذیرهای مدرن در مصرف کلی، از برق‌آبی سبقت بگیرند.

در سطح جهانی، برق‌آبی ۶.۷ درصد از مصرف انرژی اولیه جهان را به خود اختصاص داد، درحالی‌که سهم نیروی بادی و خورشیدی، ۷.۵ درصد بود زیرا میانگین رشد سالانه برق‌آبی ۱.۸ درصد است که کندترین نرخ رشد در یک دهه گذشته و بسیار پایین‌تر از نرخ رشد این تجدیدپذیرها است.

طی یک دهه گذشته، چین از آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی تجدیدپذیر پیشی گرفته است. نرخ رشد تجدیدپذیرها در چین طی یک دهه گذشته، از همه ۱۰ کشور مصرف‌کننده برتر، بالاتر بوده است.

درمجموع، ۱۰ کشور مصرف‌کننده بزرگ تجدیدپذیرها، سهم ۷۶ درصدی در مصرف انرژی تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۲ داشتند. تنها تفاوت، تغییر جایگاه فرانسه و ایتالیا بوده است.

بر اساس گزارش اویل پرایس، هرچند تجدیدپذیرها، به رشد سریع ادامه می‌دهند اما پایه کوچکی در مقایسه با سوخت‌های فسیلی دارند. بر این اساس، چالشی که دنیا با آن روبروست، این است که مصرف انرژی به‌طورکلی، با روند سریع‌تری نسبت به رشد تجدیدپذیرها، افزایش پیدا می‌کند.


ثبت نظر

ارسال