مدیریت پول

مدیریت پول

نویسنده: دیو رمزی / مترجم : گیتی شهیدی...

بیلت آلومینیوم و روش تولید آن

بیلت آلومینیوم و روش تولید آن

بخش تحقیق و توسعه شرکت آلومینیوم کوپال اصفهان...

چگونه یک دتایل درست برای نما طراحی کنیم؟

چگونه یک دتایل درست برای نما طراحی کنیم؟

دپارتمان مهندسی پوسته شرکت سکو ایران...

راه سخت حفظ تولید و مشاغل خدماتی در کشور (صنعت آلومینیوم)

راه سخت حفظ تولید و مشاغل خدماتی در کشور (صنعت آلومینیوم)

مهندس شهرام علیزاده / مدیرعامل شرکت آلوکد...

معرفی کتاب: قانون 5 ثانیه

معرفی کتاب: قانون 5 ثانیه

نویسنده: مل رابینز/ مترجم افشین چایچی نصرتی/ گردآورنده: عباس توکلی...

چگونه یک دتایل درست برای نما طراحی کنیم؟

چگونه یک دتایل درست برای نما طراحی کنیم؟

دپارتمان مهندسی پوسته شرکت سکو ایران...

زدودن موانع تولید در گرو توسعه فرهنگی

زدودن موانع تولید در گرو توسعه فرهنگی

مهندس امیر شیری / مدیرمسئول...

لزوم تغییرات در بناها و نماها پس از کرونا

لزوم تغییرات در بناها و نماها پس از کرونا

مهندس شهرام علیزاده / مدیرعامل شرکت آلوکد...

تاریخچه کاربرد آلومینیوم

تاریخچه کاربرد آلومینیوم

بخش تحقیق و توسعه شرکت آلومینیوم کوپال اصفهان...

معرفی کتاب: هنر ظریف بی‌خیالی

معرفی کتاب: هنر ظریف بی‌خیالی

نویسنده: مارک منسن/ مترجم: زهره مستی/ به قلم: عباس توکلی ...

معماری مدرن متاخر

معماری مدرن متاخر

دپارتمان مهندسی پوسته شرکت سکو ایران...

تحقیقاتی در خصوص نماهای دوپوسته (بخش سوم)

تحقیقاتی در خصوص نماهای دوپوسته (بخش سوم)

مهندس شهرام علیزاده / مدیرعامل شرکت آلوکد...

مزایای پنجره‌های آلومینیومی

مزایای پنجره‌های آلومینیومی

بخش تحقیق و توسعه شرکت آلومینیوم کوپال اصفهان...

استراتژی خوب، استراتژی بد

استراتژی خوب، استراتژی بد

نویسنده: ریچارد روملت...

مدرنیته و معمای زندگی امروز (بخش هفتم)

مدرنیته و معمای زندگی امروز (بخش هفتم)

دپارتمان مهندسی پوسته شرکت سکو ایران...

تحقیقاتی در خصوص نماهای دوپوسته (دوجداره) بخش دوم

تحقیقاتی در خصوص نماهای دوپوسته (دوجداره) بخش دوم

مهندس شهرام علیزاده / مدیرعامل آلوکد...

نقش و جایگاه آلومینیوم در صنعت ساختمان سازی

نقش و جایگاه آلومینیوم در صنعت ساختمان سازی

بخش تحقیق و توسعه شرکت آلومینیوم کوپال اصفهان...

مدرنیته و معمای زندگی امروز (بخش ششم)

مدرنیته و معمای زندگی امروز (بخش ششم)

دپارتمان مهندسی پوسته شرکت سکو ایران...

 تحقیقاتی در خصوص نماهای دوپوسته (دوجداره) بخش اول

 تحقیقاتی در خصوص نماهای دوپوسته (دوجداره) بخش اول

مهندس شهرام علیزاده / مدیرعامل آلوکد...

ترمال‌بریک و مزایا و کاربرد آن

ترمال‌بریک و مزایا و کاربرد آن

بخش تحقیق و توسعه شرکت آلومینیوم کوپال اصفهان...