مدال جهانی افتخار برای ساختمان‌های سبز

مدال جهانی افتخار برای ساختمان‌های سبز

پنجره ایرانیان:آیا با گواهی بین‌المللی مدیریت انرژی و طراحی محیطی ساختمان‌ها آشنا هستید؟ گواهی که از آن به عنوان LEED یاد می‌شود به که از ابتدای کلمات...

اصلاح قیمت بدون اصلاح الگوی مصرف جواب نمی‌دهد

اصلاح قیمت بدون اصلاح الگوی مصرف جواب نمی‌دهد

پس از نامگذاری سال 1388 به عنوان «سال اصلاح الگوی مصرف» از سوی مقام معظم رهبری، تدوین «قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی کشور» در دستور کار مجلس شورای اسلامی...