رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان در و پنجره ایران؛

فعالیت‌های انجمن باعث افزایش رضایت مشتریان در بازار شده است

پنجره‌ایرانیان؛ سید رضا اخوان دستمال‌چی مدیرعامل «پنجره‌ساز عایق کویر یزد» و رئیس هیات مدیره انجمن تاکید دارد: درزمانی که در بازار مصــرف پـنجـــره با افزایش تقاضا مواجه بودیم، نـوعـی نــابســامـانـی در تـولـیــد کـیـفـــی این حوزه وجود داشت و ورود مـحصــولات نــامــرغـوب به بازار ما را بر آن داشت تا گرد هم آییم و تدبیری برای این مساله بیندیشیم. در اصل انـجمـن تـولیــدکننـدگــان دروپنجره ایــران باهدف سـامـان دادن به بـازار ساخت پنجره پـی‌وی‌سـی و همـچنین ارائــه محصـول باکیفیت فعـالیـت خــود را از سـال 91 شــروع کـرد.
  • دوشنبه 24 اردیبهشت 1403 ساعت 12:23

او در حاشیه جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن در گفت‌وگو با «پنجره‌ایرانیان» افزود: یکـی از اهــداف انـجمـن تــولیــدکننــدگــان دروپنجره ایـــران آمــوزش و بــالا بــردن دانــش عمــومـی اســت کــه در راسـتای ایـن هدف فعـالیـت‌هـای بسیــاری صـورت گـرفته اسـت. بهره‌گیری از دانـش کــارشنـاســان و پیشـکسـوتـان ایــن صـنعـت و به‌کارگیری تجـربیــات آن‌ها طی این مدت تا حدود زیادی باعـث شـده اسـت، محصـولـی تـولیـد و روانـه بـازار شــود کـه رضـایـت مشـتری در ایـران جلـب کنـد.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان دروپنجره ایران، در ادامه از برگزاری مناسب مجمع‌عمومی سالانه این مجموعه ابراز رضایت کرد و گفت: امروز دور هم جمع شدیم تا مجمع‌عمومی انجمن را برگزار کنیم. این مجمع باید مطابق اساسنامه هرسال یک بار برگزار شود و ما هم از این فرصت استفاده‌ می‌کنیم و در کنار آن برنامه هم‌اندیشی با اعضا را نیز در دستور کار قرار می‌دهیم.

اخوان دستمال‌چی در توضیح برنامه‌های آینده انجمن، به سختی مسیر پیش رو اشاره کرد و افزود: ما سعی خواهیم کرد در انجمن همبستگی ایجاد کنیم تا بتوانیم امور را با همدلی بیشتری در صنف، پیش ببریم البته این را هم عرض می‌کنم که بر این امر هم واقفم که کار بسیار سختی را پیش‌رو داریم تا بتوانیم در این چهارچوب،  تصمیمات کلی برای صنعت دروپنجره ایران بگیریم.

 


ثبت نظر

ارسال