تولید برق از منابع تجدیدپذیر برای اولین بار از زغال‌سنگ پیشی گرفت

پنجره‌ایرانیان؛ گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در خصوص روندهای اصلی تولید برق در کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که تولید برق از منابع تجدیدپذیر برای اولین بار در سال 2019 از زغال‌سنگ به‌عنوان منبعی برای تولید برق پیشی گرفت.
  • دوشنبه 8 اردیبهشت 1399 ساعت 12:54

به گزارش فلزات آنلاین و به نقل از MINING.COM، آژانس بین‌المللی انرژی اخیرا گزارشی با موضوع روندهای اصلی تولید برق در کشورهای توسعه‌یافته منتشر کرده است که نشان می‌دهد تولید برق از منابع تجدیدپذیر برای اولین بار در سال ۲۰۱۹ از زغال‌سنگ به‌عنوان منبعی برای تولید برق پیشی گرفت. در سال ۲۰۱۸ گاز طبیعی جایگاه اول را از زغال‌سنگ گرفت و در سال گذشته تولید برق زغال‌سنگ‌سوز بیشترین افت خود را (هم ازنظر نسبی هم ازنظر حجم مطلق) تجربه کرد.

مصرف زغال‌سنگ برای تولید برق در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال پیش از آن با افت ۱۳.۴ درصدی به ۲ هزار و ۳۲۸ تراوات ساعت رسید که سهم ۲۲ درصدی در ترکیب کلی تولید برق داشت. در ادامه یک روند نزولی ۶ ساله، مصرف زغال‌سنگ در اروپا ۲۱.۷ درصد افت داشته است. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که در منطقه آمریکا (قاره‌های آمریکای جنوبی و شمالی) تولید برق نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد کاهش داشت.

در سال ۲۰۱۹ تولید برق از منابع تجدیدپذیر غیر سوختی سهم ۲۶ درصدی از کل تولید برق ۲ هزار و ۷۳۵ تراوات ساعت در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی داشت.

به‌طورکلی، در سال ۲۰۱۹ در مقایسه با ۲۰۱۸، تولید برق از سوخت‌های فسیلی ۲۴۵ تراوات ساعت کاهش داشت، درحالی‌که تولید برق از منابع تجدیدپذیر ۱۱۹ تراوات افزایش داشت. انرژی بادی با رشد ۱۲.۸ درصد و انرژی خورشیدی با رشد ۱۴.۱ درصد، به ترتیب بیشترین افزایش را داشتند. تولید برق هسته‌ای رشد اندکی داشت.

گاز طبیعی با تولید حدود ۳ هزار و ۶۱ تراوات برق، همچنان منبع اصلی تولید برق در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دارد. تولید برق از گاز طبیعی در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ حدود ۴.۸ درصد رشد داشت که سهم ۲۹ درصدی از کل تولید را به خود اختصاص داد.


ثبت نظر

ارسال