یک مقام مسئول تاکید کرد:

سهم ۸ درصدی بهینه‌سازی انرژی در تولید ناخالص ملی کشور

پنجره ایرانیان: دبیر ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست معاونت گفت: با تحقق و دستیابی به دستاوردهای بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در بلند مدت ۸ درصد تولید ناخالص کشور از طریق افزایش کارایی‌ها بالفعل خواهد شد.
  • سه شنبه 15 تیر 1395 ساعت 9:23

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله سبوحی با اشاره به اهمیت تحقق دستاوردهای مهم بهینه‏ سازی انرژی و محیط زیست بیان کرد: با توجه به پتانسیل بالای  بهینه‏ سازی انرژی در داخل کشور پیش‏ بینی می‌شود با تحقق و دستیابی به دستاوردهای بهینه ‏سازی انرژی و محیط زیست در بلند مدت ۸ درصد تولید ناخالص کشور از طریق افزایش کارایی‌ها بالفعل خواهد شد.

وی افزود: همچنین با تحقق و به کارگیری پتانسیل‌های موجود در حوزه بهینه‏ سازی انرژی و محیط زیست در کوتاه و میان مدت شاهد آزاد سازی ۵ تا ۸ درصدی تولید ناخالص در کشور خواهیم بود.

سبوحی با اشاره به مهم‌ترین دستاوردهای استفاده از پتانسیل‌های نهفته در حوزه بهینه سازی انرژی و محیط زیست عنوان کرد: کاهش هزینه اقتصاد و ارتقاء توان رقابتی در آن همچنین  بهره برداری از  مزیت‌های نسبی اقتصاد در گرو دستیابی به دستاوردهای مهم بهینه سازی انرژی و محیط زیست است که می‌توان به آن اشاره کرد.

دبیر ستاد بهینه‏ سازی انرژی و محیط زیست  با اشاره به اهداف ستاد بهینه‏ سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی بیان کرد: توسعه و کاربرد فناوری‌های کارآمد، مبتنی بر دانش فنی است، از این رو برای تحقق این امر ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی در نظر دارد در راستای ایجاد کسب و کار جدید برای  بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی به  فعال کردن پتانسیل‌های محلی و ملی و بین‌المللی بپردازد.

وی ادامه داد: از این رو تلاش بر این است تا شرکت‌های فعال خدمات انرژی در بخش‌های اقتصادی اجتماعی مورد حمایت قرار بگیرند تا در این راستا به کمک شرکت‌های خصوصی خدمات انرژی و فعالیت تشکل‌های مردم نهاد در راستای بازار خدمات انرژی و ایجاد بازار کارایی انرژی گام برداریم.

 سبوحی با بیان اینکه توسعه شرکت‌های خدمات انرژی سبب افزایش تقاضا برای فناوری‌های بومی است بیان کرد:  توسعه شرکت‌های خدمات انرژی سبب افزایش تقاضا برای فناوری کارآمد انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و سیستم‌های بازیافت انرژی و کنترل آلودگی محیط زیست خواهد شد و با توجه به شکل گیری بستر مناسبی برای فعالیت شرکت‌های دانش بنیان جهت توسعه و تجاری سازی فناوری‌های کارآمد انرژی شکل می‌گیرد.

دبیر ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست معاونت علمی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را از دیگر برنامه ‏های ستاد خواند و گفت: به منظور عرضه فناوری‌های مورد نیاز شرکت‌های خدمات انرژی یکی دیگر از مؤلفه های اساسی ستاد حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است.

وی توسعه فناوری‌های جدید و کارآمد انرژی را مستلزم دسترسی به اطلاعات و دانش فنی خواند و افزود: در صورت گسترش فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان تقاضا برای دانش فنی در زمینه بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست شکل می‌گیرد و به این ترتیب عرضه دانش فنی توسط مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها موضوعیت پیدا می‌کند؛ از این رو توسعه و کاربردی کردن دانش فنی در زمینه انرژی و محیط زیست نیز از دیگر  فعالیت‌های مهم و اصلی ستاد به شمار می‌رود.

وی افزود: ایجاد زنجیره به هم‌پیوسته دانش فنی، فناوری و خدمات بهینه‌سازی انرژی و هدایت این مجموعه در راستای بالفعل کردن پتانسیل‌های بهینه‌سازی انرژی کشور و گسترش بازار کارایی انرژی در سطح برنامه‌های ستاد قرار دارد.

سبوحی با بیان این موضوع که توسعه فعالیت‌های بهینه‌سازی انرژی و  محیط زیست به توسعه فناوری‌های نوین و کارآمد می‌تواند منجر شود بیان کرد:  از آنجاکه تقاضا برای فناوری‌های حوزه بهینه سازی انرژی و محیط  زیست در دنیا زیاد است شرکت‌های دانش‌بنیان و خدمات انرژی می‌توانند با توسعه و عرضه این فناوری‌ها در عرصه بین‌المللی سهم عمده ایی در بازار فناوری‌های جدید کسب کنند که این مسئله یکی از راهکارهای مهم برای صادرات کشور و توسعه رشد اقتصادی کشور در سطح جهانی است.


ثبت نظر

ارسال