فروش دستگاه دوسر ETM2005

  • چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 ساعت 14:16

فروش دستگاه دوسر ETM2005

جوش و برش ۲ سر

کپی فرز و کانال تخلیه آب ۲ تا دستگاه

زواربر،مولین،تمیزکن دو موتوره

۰۲۱-۲۲۰۱۰۱۱۵

 


ثبت نظر

ارسال