فروش ماشین آلات

  • چهارشنبه 18 بهمن 1396 ساعت 10:10

۲۰۰ تن سینگر مدل۲۰۱۱
۲۸۰ تن هایتین مارس مدل۲۰۱۰
۲۰۰ تن پارسیان مدل۸۹
۱۶۸ تن NBM مدل۲۰۰۵
۳۲۸ تن سان شاین مدل۲۰۱۰
۳۶۰ تن هایتین pl
آسیاب۴۰چینی نو و گازگیر۵۰کیلویی

۰۹۱۲۶۴۸۰۸۹۸ - ۰۹۱۲۳۰۰۳۱۷۳


ارسال نظر

ارسال