افتتاح مرکز جوارکارگاهی در شرکت ماهد آلومینیوم اراک

پنجره‌ایرانیان؛ مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مرکزی در این آیین گفت: در راستای گسترش آموزش‌های مهارتی در صنایع و بنگاه‌های اقتصادی مرکز جوارکارگاهی آموزش مهارتی در شرکت ماهد آلومینیوم اراک افتتاح شد.
  • شنبه 2 اسفند 1399 ساعت 11:56

به گزارش می متالز، منصور جلیلوند، با بیان اینکه لازمه توسعه چرخ تولیدات داخلی در داشتن تکنسین‌های متخصص است، افزود: یکی از اهدافی که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای دنبال می‌کند ارتقاء مهارت تکنسین‌ها، کارگران و کارکنان صنایع و صنوف است، بر همین اساس راه‌اندازی مراکز جوار کارگاهی را در دستور کار خود قرارداده است.

وی ابراز کرد: تعامل با صنایع و صنوف، رمز موفقیت آموزش‌های مهارتی مبتنی بر نیاز بازار کار بوده است و ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای جوار کارگاهی، افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات ناشی از کار را به دنبال خواهد داشت.

جلیلوند ادامه داد: امید است با استقرار سیستم‌های آموزشی و مراکز جوار کارگاهی در صنایع بتوان گام موثری در جهت افزایش بهره‌وری و نیل به اهداف کمی و کیفی صنایع استان برداشت.

وی در پایان یادآور شد: شرکت ماهد آلومینیوم با بیش از یک دهه فعالیت در صنعت آلومینیوم، در ساخت مواد نما (دیوار پرده، مواد زیرساخت برای کامپوزیت و غیره)، درها و پنجره‌ها مشارکت فعال دارد.


ثبت نظر

ارسال