گزارش مصرف جهانی انرژی در صنعت آلومینیوم

پنجره‌ایرانیان؛ گزارش مصرف جهانی انرژی در صنعت ذوب آلومینیوم در سال ۲۰۱۷ منتشر شد.
  • شنبه 15 دی 1397 ساعت 13:18

به گزارش پنجره‌ایرانیان به‌نقل از انستیتوی بین‌المللی آلومینیوم، مصرف جهانی انرژی در صنعت ذوب آلومینیوم در سال ۲۰۱۷ به 863262 گیگاوات ساعت رسید.

در این میان سهم هر منطقه تولیدکننده آلومینیوم از این انرژی به‌قرار ذیل است:

  • آمریکای شمالی: مصرف هیدرو انرژی به میزان 49444 گیگا‌وات ساعت
  • اروپا: مصرف هیدرو انرژی به میزان 73366 گیگاوات ساعت
  • آسیا (منهای چین): مصرف زغال به میزان 47768 گیگاوات ساعت
  • کشورهای حاشیه خلیج‌فارس: مصرف زغال و گاز که آمار دقیقی از آن گزارش نشده است.
  • چین: مصرف زغال به میزان 438734 گیگاوات ساعت
  • اقیانوسیه: مصرف هیدرو انرژی به میزان 7861 گیگاوات ساعت
  • آفریقا: مصرف هیدرو انرژی به میزان 12534 گیگاوات ساعت
  • آمریکای‌ جنوبی: مصرف هیدرو انرژی به میزان 19639 گیگاوات ساعت
  • سایر نقاط جهان: مصرف هیدرو انرژی به میزان 215881 گیگاوات ساعت

گفتنی است، انستیتوی بین‌المللی آلومینیوم هنوز آمار دقیقی از مصرف انرژی در صنعت آلومینیوم در سال ۲۰۱۸ منتشر نکرده است.


ثبت نظر

ارسال