کاهش رشد تقاضای آلومینیوم در سال 2019

پنجره‌ایرانیان؛ شرکت نروژی نورسک هیدرو اعلام کرده است که سال آینده بازار آلومینیوم با کاهش رشد تقاضای این فلز روبه‌رو خواهد شد. هم‌اکنون این شرکت تحت تاثیر کاهش واحد تولید آلومینای خود در برزیل، تولید خود را کاهش داده است.
  • سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 11:59

به گزارش پنجره‌ایرانیان از خبرگزاری رویترز، شرکت نورسک هیدرو معتقد است که سال آینده رشد تقاضای آلومینیوم به 3-2 درصد کاهش یابد. این در حالی است که نرخ مزبور در سال 2018، بالای 4 درصد بوده است. تحریم‌های تجاری و تعرفه‌های مالیاتی اعمال‌شده بر روی آلومینیوم باعث کاهش نرخ رشد تقاضا خواهد بود.

از سوی دیگر همچنین نورسک هیدرو معتقد است که در سال 2019 بازار آلومینیوم با کمبود فلز آلومینیوم روبرو خواهد بود. درحال‌حاضر بسیاری از شرکت‌ها ازجمله شرکت نورسک هیدرو با کمبود مواد اولیه (آلومینا) روبه‌رو هستند.


ثبت نظر

ارسال