اعطای نمایندگی فروش توسط مارال پروفیل ارس

پنجره‌ایرانیان؛ شرکت مارال پروفیل ارس از سراسر کشور نمایندگی فروش می‌پذیرد.
  • یکشنبه 14 مرداد 1397 ساعت 21:2

شرکت مارال پروفیل ارس تولیدکننده جدیدترین پروفیل‌های در و پنجره کامپوزیتی، به شرکت‌های متقاضی، نمایندگی فروش اعطا می‌کند. این پروفیل‌ها به‌صورت کامپوزیتی و با آلومینیوم و یو.پی.وی.سی ترمال بریک شده ساخته شده است. پروفیل‌های کامپوزیتی ترکیبی یو.پی.وی.سی-آلومینیوم برای اولین بار در ایران با تنوع رنگ در هر دو طرف عرضه می‌شوند.

گفتنی است، شرکت مارال پروفیل ارس، تولیدکننده پروفیل‌های آلومینیومی اختصاصی و ترمال بریک، پروفیل‌های کامپوزیتی و پنجره‌های دوجداره ترمال بریک در کشور است.


ثبت نظر

ارسال