دبیر ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست تأکید کرد:

ضرورت آینده‌نگری و پیش‌بینی اثرات زیست‌ محیطی دانش‌ و فناوری

پنجره‌ایرانیان: دبیر ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست معاونت‌علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری گفت: الگوی مناسب محیط‌زیست ویژه جامعه ایرانی که به دنبال احیای فرهنگ و ایجاد تمدن نوین اسلامی ایرانی است، موهبتی فرصت ساز و درعین‌حال امانتی در میان نسل‌ها است.
  • شنبه 30 بهمن 1395

به گزارش ایسنا، یدالله سبوحی با اشاره به اینکه محیط‌ زیست موهبتی فرصت ساز و درعین‌حال امانتی بین نسلی است، اظهار کرد: عدم وابستگی محیط‌ زیست به مرزهای جغرافیایی و تأثیرپذیری تغییرات خارج از مرزهای جغرافیایی در محیط‌ زیست کشور موجب شده است در کنار توجه به درون در جهت استفاده مناسب از محیط‌ زیست، برون‌نگری و تعامل فعال بین‌المللی با تأکید بر منطقه نیز در جهت جلوگیری از تخریب محیط‌ زیست منطقه‌ای و جهانی موردتوجه قرار گیرد.

سبوحی با اشاره به ویژگی‌های محیط‌ زیست سالم گفت: محیط‌ زیست سالم و بالنده حاصل رویکردی جامع به نقش، مسؤولیت‌ها و تأثیرات متقابل چهارعنصر حاکمیت اقتصاد، فرهنگ عمومی، نهادی و حرفه‌ای و بخش محیط‌ زیست کشور است. این چهارعنصر، باید هم‌راستا و یکپارچه در ابعاد جامع حفاظت از محیط‌ زیست به‌ویژه آب، هوا، خاک، انرژی و تنوع زیستی ایفای نقش کند.

وی در ادامه افزود: محیط‌ زیست متعلق به همه اقشار جامعه است، لذا حفظ و حراست از آن وظیفه یکایک ایرانیان بوده و اختصاص به نهاد یا گروهی خاص ندارد. درعین‌حال حاکمیت مسئولیت دادرسی و احقاق حقوق مردم را به عهده دارد.

دبیر ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط‌ زیست با تأکید بر توسعه دانش و فناوری در کشور، خاطرنشان کرد: توسعه آینده‌نگری، هوشمندی و پیش‌بینی اثرات آتی فناوری دانش و فناوری بیشترین اثرات مطلوب یا نامطلوب را در محیط‌ زیست دارد؛ بنابراین، ضمن توجه به نقش مؤثر فناوری‌های پیشرفته و پاک در توسعه و حفاظت از محیط‌ زیست، آینده‌نگری و پیش‌بینی اثرات زیست‌محیطی دانش و فناوری رویکرد اصلی برای حمایت از توسعه دانش‌ها و فناوری‌های جدید خواهد بود.

سبوحی ادامه داد: لازمه استفاده بهره‌ور و اثربخش از محیط‌ زیست و پرهیز از تخریب آن، توسعه دانش زیست‌محیطی است. بنابراین پژوهش، توسعه فناوری و همچنین آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های مختلف محیط‌ زیست یکی از پایه‌های اساسی است.

 


ثبت نظر

ارسال