محاسبه هزینه‌های محیط‌ زیستی در تعیین قیمت برق تجدید پذیر بررسی شد

پنجره‌ایرانیان: روش‌های محاسبه هزینه‌های محیط‌ زیستی در تعیین قیمت برق تجدید پذیر در نوزدهمین جلسه شورای عالی همفکری ستاد توسعه فناوری انرژی‌های تجدید پذیر معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری بررسی شد.
  • شنبه 30 بهمن 1395

به گزارش ایسنا، نوزدهمین جلسه شورای عالی همفکری ستاد توسعه فناوری انرژی‌های تجدید پذیر معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری با حضور علی وطنی معاون توسعه فناوری معاونت علمی، سیروس وطنخواه دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی‌های تجدید پذیر ، مدیران کارگروه‌های ستاد و نمایندگانی از سازمان‌های محیط‌ زیست و برنامه‌وبودجه در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شد.

این جلسه باهدف بررسی روش‌های محاسبه هزینه‌های محیط‌ زیستی در تعیین قیمت برق تجدید پذیر برگزار شد و نمایندگان سازمان حفاظت محیط‌ زیست و سازمان برنامه‌وبودجه چگونگی، رویکردها و مستندات مورداستفاده را ارائه کردند.

در پایان این نشست، سیروس وطنخواه با اشاره به وجود دو رویکرد متفاوت که یکی تمرکز بر وضعیت فعلی نیروگاه‌های فسیلی و هزینه‌های اجتماعی ناشی از آن و دیگری مقایسه فناوری‌های تجدید پذیر با نیروگاه‌های با بازدهی بالا که در آینده وارد شبکه برق کشور خواهد شد، پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت نیرو، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان حفاظت محیط‌زیست و این ستاد را داد تا بررسی کارشناسی موضوع و اتخاذ یک رویکرد و روش واحد باهدف ایجاد اجماع در بین بازیگران اصلی حوزه انرژی‌های تجدید پذیر انجام شود.


ثبت نظر

ارسال