اصلاح قیمت بدون اصلاح الگوی مصرف جواب نمی‌دهد

اصلاح قیمت بدون اصلاح الگوی مصرف جواب نمی‌دهد

پس از نامگذاری سال 1388 به عنوان «سال اصلاح الگوی مصرف» از سوی مقام معظم رهبری، تدوین «قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی کشور» در دستور کار مجلس شورای اسلامی...