اهمیت برنامه‌های استراتژیک در شرایط تلاطم و رکود برای شرکت‌ها و سازمان‌ها

مهندس شهرام علیزاده/ مدیرعامل آلوکد
  • دوشنبه 1 مهر 1398 ساعت 14:58

هر چه فعالیت‌های تولیدی ـ بازرگانی و اقتصادی با تلاطم بیشتری همراه باشند نیاز سازمان‌ها به استفاده از برنامه‌های استراتژیک بیشتر می‌شود.

اغلب سازمان‌ها برای افزایش اعتبار، بقا و رشد خود نیاز به تدوین برنامه‌های استراتژیک دارند. این برنامه‌ریزی ارتباط مستقیمی با فعالیت، پویایی، ساختار و میزان رسمیت سازمان دارد.

جهت دستیابی به یک برنامه استراتژیک به زبان ساده باید:

ـ شرایط، عملکرد، توانایی‌های گذشته و تعالی سازمان را بررسی و جهت و نحوه رسیدن به برنامه‌های بلندمدت را ترسیم و در این مسیر شرایط مورد انتظار را پیش‌بینی کرد.

ازآنجاکه تعامل میان عوامل تاثیرگذار محیط درونی و بیرونی سازمان بسیار زیاد است نمی‌توان با اطمینان کامل اظهار داشت در آینده محیط درونی و بیرونی سازمان دچار چه تغییراتی خواهد شد، لذا برنامه‌ریزی برای سازمان‌ها امری ضروری است.

لذا لازم است چشم‌اندازهای آتی محیط درونی و محیط اختصاصی بیرونی سازمان ترسیم گردد. برنامه‌ها تبیین و پیش‌بینی‌های محیطی مورد نیاز ارائه شود. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت استراتژی یعنی تشخیص فرصت‌های اصلی و تمرکز بر روی منابع سازمان در جهت تحقق منابع نهفته در آن است.

برای دیدن فایل کامل پی‌دی‌اف کلیک کنید

نشریه پنجره ایرانیان-سال دوازدهم-شماره 144 - مهر 98

 


ثبت نظر

ارسال