سایتال ساخت حامی « کمپین نما، هویت شهر ما»

پنجره ایرانیان؛ شرکت سایتال ساخت پشتیبان «کمپین نما، هویت شهر ما» در مناطق 22 گانه تهران ‌شد.
  • سه شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 21:28

شرکت سایتال ساخت اسپانسر «کمپین نما، هویت شهر ما» شده است که با همکاری معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران در مناطق 22 گانه تهران برگزار می‌شود.

این کمپین آموزشی-ترویجی با حضور مدیران محترم معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران، معماران، سازندگان و اعضای کمیته‌های نمای هر منطقه و استادان و کارشناسان برجسته صنعت ساختمان هر هفته در یک منطقه برگزار می‌شود.

شرکت سایتال ساخت علاوه بر اسپانسری این همایش از پیشکسوتان عرصه صنعت ساختمان دعوت کرده تا در اولین برنامه این کمپین حضور به هم رسانیده و از غرفه و کارگاه آموزشی شرکت سایتال ساخت با موضوعات متفاوت و جدید دیدن کنند.

 


ثبت نظر

ارسال