کارگاه الزامات اجرایی و نظارتی نما برگزار شد

پنجره‌ایرانیان؛ کارگاه «الزامات اجرایی و نظارتی نما» توسط انجمن صنفی مهندسین معمار خراسان رضوی در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان خراسان رضوی برگزار ‌شد.
  • دوشنبه 1 بهمن 1397 ساعت 16:0

انجمن صنفی مهندسین معمار خراسان رضوی به همراه سازمان نظام‌مهندسی کارگاهی تحت عنوان الزامات اجرایی و نظارتی نما در تاریخ ٣٠ دی‌ماه ١٣٩٧ در سالن اجتماعات سازمان نظام‌مهندسی ساختمان خراسان رضوی برگزار کرد.

بررسی اثر میانقاب و وال‌پست‌ها، ایمنی در ارتفاع (قوانین، ارزیابی مخاطرات و...) و انواع نما ازنظر نحوه اجرا، اتصالات و مصالح ازجمله مطالبی بود که در این کارگاه توسط مهندس نیک کار به آن‌ها پرداخته شد.


ثبت نظر

ارسال