به‌منظور پیگیری و بررسی آخرین وضعیت آلومینیوم المهدی؛

استاندار و نمایندگان هرمزگان با وزیر امور اقتصادی و دارایی دیدار کردند

پنجره‌ایرانیان؛ استاندار و نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با وزیر امور اقتصادی و دارایی دیدار و گفتگو کرد.
  • شنبه 1 دی 1397 ساعت 13:34

به گزارش شبستان، در این دیدار که نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، مباحث مختلف اقتصادی استان هرمزگان موردبررسی قرار گرفت.

 پیگیری و بررسی آخرین وضعیت مرتبط با مسائل خصوصی‌سازی کارخانه آلومینیوم المهدی بندرعباس ازجمله مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده در این نشست بود.

 همچنین در این نشست دیگر مسائل مربوط به حوزه وزارت اقتصاد و دارایی در هرمزگان، ازجمله امور مالیاتی، گمرکات و اموال تملیکی موردگفتگو و بررسی قرار گرفت.


ثبت نظر

ارسال