حفظ اشتغال و تولید کارخانه آلومینیوم المهدی اولویت است

پنجره‌ایرانیان؛ استاندار هرمزگان گفت: کارخانه آلومینیوم المهدی روزانه رصد می‌شود و کارگران اطمینان داشته باشند که کارخانه با هیچ مشکلی روبه‌رو نخواهد شد.
  • شنبه 1 دی 1397 ساعت 13:15

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج‌فارس، فریدون همتی افزود: اینکه مالک کارخانه کیست در اولویت نیست؛ اولویت حفظ تولید و اشتغال کارخانه آلومینیوم المهدی است.

استاندار هرمزگان گفت: رصد مواد اولیه و نقدینگی کارخانه در دستور کار است.

همتی افزود: بین مالک کارخانه و سازمان خصوصی‌سازی مسئله حقوقی وجود دارد که باید پیگیری شود.


ثبت نظر

ارسال