امید به صادرات و توسعه تجدیدپذیرها

پنجره‌ایرانیان؛ معاون وزیر نیرو در امور انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: در شرایطی که تحریم‌ها برداشته شود امکان سرمایه‌گذاری و صادرات تجدیدپذیرها افزایش می‌یابد و می‌توان کل برق تولیدی از تجدیدپذیرها و نیروگاه‌های برق‌آبی کوچک و بزرگ را صادر کرد.
  • شنبه 29 آذر 1399 ساعت 11:10

محمد ساتکین در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه اگر تحریم‌ها برداشته شود قاعدتا سرمایه‌گذاران زیادی وارد کشور خواهند شد، اظهار کرد: برنامه‌ای که وزارت نیرو برای توسعه تجدیدپذیرها درنظر گرفته حدود ۴۰۰۰ مگاوات بوده است که به دلیل تحریم‌ها و مشکلاتی که وجود داشت حدود ۱۰۰۰ مگاوات را عملیاتی خواهیم کرد.

وی افزود: اگر تحریم‌ها برداشته شود به شرایطی بازمی‌گردیم که احتمالا توسعه بیشتر محقق شود البته این قول داده نمی‌شود که به‌سرعت بتوان به برنامه ۴۰۰۰ مگاوات رسید ولی قطعا برنامه توسعه تجدیدپذیرها با سرعت زیادی ادامه پیدا خواهد کرد.

معاون وزیر نیرو در امور انرژی‌های تجدیدپذیر با تاکید بر اینکه نیاز کشور از طریق برق حرارتی و روش‌های دیگر تامین می‌شود و با توجه به اینکه مصرف نیروگاه‌های حرارتی گاز تولیدی کشور و قیمت آن نیز نزدیک به رایگان است اساسا طبق قانون نباید آن برق را صادر کرد، تصریح کرد: آنچه برق صادراتی درنظر گرفته می‌شود برق تجدد پذیر و برق مربوط به نیروگاه‌های آبی بزرگ و کوچک است.

به گفته ساتکین اساسا تمام صادرات کشور از طریق برق حاصل از انرژی تجدیدپذیر و نیروگاه‌های آبی است نه موارد دیگر بنابراین آنچه صادر خواهد شد از همین حوزه است بنابراین و با توجه به این مسئله می‌توان گفت که ظرفیت صادراتی ایران افزایش خواهد یافت و عدد ۱۰۰۰ مگاوات به دو تا سه برابر می‌رسد و هرآن چه از طریق تجدیدپذیرها تولید می‌شود صادر خواهد شد.


ثبت نظر

ارسال