امسال؛ نخستین گام صادرات برق از تجدیدپذیرها برداشته می‌شود

پنجره‌ایرانیان؛ معاون وزیر نیرو در امور انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: تا این لحظه حتی ی