نگاهی تخصصی به مشخصات فنی نماهای شیشه‌ای (کرتین‌وال‌ها ـ سیستم Stick )

مهندس شهرام علیزاده/ مدیرعامل شرکت آلوکد
  • سه شنبه 1 تیر 1400 ساعت 13:23

سیستم نمای کرتین‌وال Stick از نوع درجا و به‌صورت فیس کپ یا به‌صورت فول فریم لیس است. در این سیستم، کرتین‌وال به‌صورت قطعه به قطعه در محل نصب می‌شود و به‌طورمعمول ابتدا مولیون‌ها (لامل‌های عمودی) نصب‌شده و سپس ترنزوم‌ها (لامل‌های افقی) نصب می‌شوند. در ادامه قطعات شیشه در چارچوب ایجادشده از مولیون‌ها و ترنزوم‌ها قرار می‌گیرند.

مهار دیوار ایجادشده به سازه از طریق مولیون‌ها انجام می‌گیرد، مولیون‌ها توسط براکت‌ها بین سقف‌ها قرار گرفته و امکان انبساط حرارتی آنها از طریق درزهای انبساط پیش‌بینی می‌گردد.

مشخصات فنی پروفیل‌های آلومینیومی نمای شیشه‌ای ـ کرتین‌وال:

پروفیل‌های نمای کرتین‌وال مطابق با ممان اینرسی محاسبه شده جهت بار باد و سایر الزامات فنی می‌بایست در نظر گرفته شوند.

حداقل ممان اینرسی مورد پذیرش در جهت y و x به‌صورت زیر است:

حداکثر خیز مولیون و ترنزوم تحت اثر بار باد min است.

حداکثر خیز مولیون ترنزوم تحت وزن شیشه min و یا (3 میلی‌متر) در نظر گرفته می‌شود.

حداکثر خیز شیشه تک جداره تحت اثر بار باد  min و یا (25 میلی‌متر) محدود می‌شود. در انتخاب شیشه، فشار باد طراحی می‌بایست بر اساس تندباد ناگهانی 3 ثانیه‌ای طراحی گردد (آیین‌نامه 13830 EN در این خصوص توضیحات لازم را ارائه کرده است).

برای دیدن فایل کامل پی دی اف کلیک کنید

نشریه پنجره ایرانیان-سال چهاردهم-شماره 165/تیرماه1400


ثبت نظر

ارسال