ساختمان با مصرف انرژی کم؛

مطالعه پارامتری پنجره دو جداره

مهندس امین مویدفر به همراه دکتر غزال ابراهیمی و دکتر دانیل اوگالدو دیلاوگا
  • چهارشنبه 3 بهمن 1397 ساعت 16:7

 

چکیده

هدف از این مقاله بررسی رفتار یک خانه واقع در شهر مادرید است که با استراتژی‌های مختلف طراحی به‌منظور بهره‌وری انرژی در ساختمان تغییر یافته است. در ابتدا، در بخش اول مقاله اطلاعات عمومی در مورد تجزیه و تحلیل آب‌وهوایی این شهرستان آورده شده است و پس از آن یک معیار جریان انرژی ساختمان در نرم‌افزار انرژی به‌علاوه (Energy Plus Software) مدل‌سازی و شبیه سازی شده است. پس از آن، خانه با استفاده از پنجره‌های دوجداره اصلاح می‌شود به‌جای آنکه توسط یک پنجره تک جداره در یک شبیه‌سازی جداگانه اصلاح شود، آزمایش می‌شود و نتایج شرح داده و مقایسه می‌شوند. بر اساس تجزیه و تحلیل، استفاده از پنجره‌های دوجداره به‌طور قابل‌توجهی استراتژی موثری برای کنترل اتلاف انرژی برای آب‌وهوای مادرید است و به‌طور ویژه باعث کاهش قابل‌توجهی در بار گرمایشی می‌شود.

برای دیدن فایل کامل کلیک کنید

نشریه پنجره ایرانیان-سال یازدهم-شماره 136-بهمن97


ثبت نظر

ارسال