تصویر آماری تولید در صنایع آلومینیوم

تصویر آماری تولید در صنایع آلومینیوم

پنجره‌ایرانیان؛ ارزیابی روند تحولات داخلی بخش معدن و صنایع معدنی ایران با توجه به آمار تولید محصولات معدنی و فلزات اساسی کشور در فصل اول ۱۳۹۸ نشان می‌دهد...

کاهش تولید آلومینیوم و چند محصول منتخب معدنی

کاهش تولید آلومینیوم و چند محصول منتخب معدنی

پنجره‌ایرانیان؛ آخرین آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که تولید آلومینیوم و بیش از نیمی از کالاهای منتخب معدنی در شهریورماه نسبت...

احتمال کاهش ۲۵ درصدی تولید محصولات آلومینیوم

احتمال کاهش ۲۵ درصدی تولید محصولات آلومینیوم

پنجره‌ایرانیان؛ رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم گفت: اگر راه‌حلی برای مشکل کمبود مواد اولیه صنایع محصولات آلومینیوم در نظر گرفته نشود، احتمال کاهش ۲۵ درصدی...